Uludağ Üniversitesi
Ekders Bordro Bilgileri Öğrenme Menüsü

    Aylar:
        

     Birim Kodu:
        

Bordro No:
    Bu program Bilgiişlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilmiş olan üniversite Maaş / Ekders / Doner Sermaye
programlarının ürettiği verilere online olarak ulaşır. Bilgilerinizi görmek icin sorguya Bölum, Ay ve BordroNo girilmelidir.